Parc de Recerca

El nostre equip

Isabel de Colmenares Brunet
Responsable de biblioteca

Telf: + 34 934 335 044
Isabel.colmenares@uab.cat

M. Lluïsa Antón
Bibliotecària

Telf: + 34 934 335 043
lluisa.anton@uab.cat

Marc Antoni Melé
Bibliotecari auxiliar

Telf: + 34 934 335 041
marcantoni.mele@uab.cat