Col·laboració en el desenvolupament de noves tecnologies per a gent gran

El nostre objectiu principal és involucrar les persones grans en el disseny i desenvolupament de sistemes basats en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que permetin un major manteniment de la autonomia de la gent gran.

Participem en projectes de recerca, duent a terme entrevistes, qüestionaris i grups de discussió amb els usuaris finals (gent gran), així  com a realitzant el treball de camp per a conèixer aquells aspectes pertinents en l’experiència de l’usuari, que ens ajudin a millorar el disseny en la usabilitat i en l’accessibilitat del producte.

Treballem en estreta col·laboració amb tots els actors involucrats en el disseny d’aquests productes  (indústries de TIC, investigadors, usuaris finals, professionals…) amb l’objectiu comú de millorar la qualitat de vida de les persones grans.