Disseny i avaluació de polítiques, programes i serveis

Col·laborem amb les Administracions Públiques en el disseny i avaluació de polítiques, programes i serveis sociosanitaris i socials, aportant el coneixement de les experiències a nivell internacional i nacional, així com considerant la dimensió relacional de les organitzacions i els agents implicats.

En aquest àmbit destaquen les nostres col·laboracions, d’una banda, amb l’IMSERSO pel desplegament del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència; d’altra banda, amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per l’avaluació del Pla Sociosanitari; així com, amb l’Ajuntament de Barcelona pel disseny de les polítiques de promoció de l’envelliment actiu.

Així mateix,i treballem amb l’empresa privada, els col·legis i associacions professionals, i les associacions de persones grans.