Plans d'acció municipal

Els plans d’acció municipal es refereixen a l’estratègia i a les accions específiques que assumeix l’Ajuntament. En el seu cas ha d’assegurar la seva integració amb els plans estratègics territorials o sectorials que tinguin abasta sobre el municipi de referència.

Col·laborem amb els Ajuntaments en el disseny i revisió de plans d’acció municipal per tal d’afrontar el repte de l’envelliment i de la millora de la qualitat de vida de les persones grans en la seva acció de govern.

El nostre enfocament facilita la incorporació del paradigma de l’envelliment actiu en les polítiques i serveis municipals, així com una millor atenció als aspectes que més valoren les persones grans del municipi.