Plans estratègics

Els plans estratègics articulen els resultats d’un procés d’anàlisi i reflexió on es formulen els objectius que es desitgen i la millor manera d’aconseguir-ho.

 Ajudem a les organitzacions que es plantegen objectius relacionats amb les persones grans i l’envelliment a desenvolupar la seva planificació estratègica. En particular col·laborem amb organitzacions proveïdores de serveis o amb les Administracions que impulsen plans d’abast territorial o sectorial dins de l’àmbit sociosanitari i/o social.

Les organitzacions requereixen disposar d’eficients sistemes d’informació que facilitin el coneixement de la realitat i permetin el control de la gestió i la supervisió dels resultats.  Donem suport al disseny, implantació i avaluació de sistemes d’informació centrats en les polítiques i serveis d’àmbit sociosanitari i social

 

En el cas dels Ajuntaments la planificació estratègica s’articula a través del Plans d’Acció Municipal