Recerca qualitativa

La recerca qualitativa és necessària per a la comprensió de la realitat en el seu conjunt. Aquest tipus de recerca és basa en la idea que "el saber" de les persones a la vida quotidiana ha d'estar en continu diàleg amb el "saber" dels experts, generant un procés integrador i emergent d'ambdós coneixements

La consultoria en recerca qualitativa proporciona els recursos, mètodes i tècniques de recerca qualitativa i participativa que faran possible el desenvolupament de projectes de recerca aplicats als àmbits de la salut i les ciències socials.