Sistemes d'informació

Les organitzacions requereixen disposar d’eficients sistemes d’informació que facilitin el coneixement de la realitat i permetin el control de la gestió i la supervisió dels resultats.  Donem suport al disseny, implantació i avaluació de sistemes d’informació centrats en les polítiques i serveis d’àmbit sociosanitari i social

Les organitzacions requereixen disposar d’eficients sistemes d’informació que facilitin el coneixement de la realitat i permetin el control de la gestió i la supervisió dels resultats.  Donem suport al disseny, implantació i avaluació de sistemes d’informació centrats en les polítiques i serveis d’àmbit sociosanitari i social

Alguns dels nostres sistemes d’informació es caracteritzen per:

  • La implantació del sistema RAI o altres eines d’avaluació integral als serveis socials i sociosanitaris d’atenció a les persones grans
  • L’aplicació del model EFQM i la promoció de l’envelliment actiu en la gestió dels casals de gent gran
  • L’avaluació de les necessitats sociosanitàries i socials en la construcció d’observatoris municipals o sectorials.