Processos de participació social de la població de 50 i més anys

Col·laborem en el disseny, desenvolupament i avaluació de processos de participació social per a grups de població de 50 i més anys.

El nostre disseny es fonamenta en la planificació dels processos participatius. En primer lloc, s’ identifiquen els objectius, oportunitats i els límits de la participació ciutadana. A continuació, s’estableixen els compromisos institucionals. Posteriorment, s’identifiquen els agents clau dels processos i s’assoleixen acords amb ells. Després es defineix qui i com participa. Finalment es formula l’estratègia d’informació i comunicació.

En el desenvolupament dels processos de participació s’apliquen tècniques de dinamització per part dels nostres professionals en funció de les característiques dels participants i els objectius de les sessions. Es presta especial atenció a afavorir la participació real de les diferents persones grans.

Finalment elaborem la documentació que permet presentar de forma organitzada i comprensible els resultats i conclusions de la participació. A part es realitza una avaluació interna del seu funcionament i resultats.