Codificació amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monogràfic: Tiroides, Mama i Aparell Digestiu I Edició <span style=Tríptic
 

Presentació

INSCRIPCIÓ ONLINE: http://www.fdrobert.uab.cat/inscripcio/index.php?idCurs=2133

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i el Consejo Interterritorial han pres la determinació d’adoptar la classificació CIM -10-MC/SCP com estàndard de codificació clínica a l’Estat Espanyol a partir de l’1 de gener de 2016.

És aquest el tercer d’una sèrie de cursos monogràfics, organitzats per la Societat Catalana de Documentació Mèdica de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, assessora del CatSalut, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’aquesta nova classificació de malalties i de procediments per a la codificació de dades clíniques.

La implantació de la CIE-10-MC suposa una extensió en el nombre de diagnòstics i procediments de 17.000 a més de 155.000, la qual és una oportunitat de millora per una major especificitat i possibilitat de creixement futur.

Aquest curs engloba la patologia de la mama, del tiroides i de l’aparell digestiu. Les intervencions quirúrgiques de la mama i el tiroides tenen uns components especials amb la nova classificació CIM-10-MC/SCP que cal tenir en compte, i la patologia de l’aparell digestiu és molt freqüent en els nostres centres.

 

Direcció

Dra. Maria Rovira Barberà. Coordinadora Grup d’Experts. Àrea de Documentació Médica. Fundació Salut i Envelliment.

 

Coordinació

Dra. Gemma Gelabert Colomé. Cap de Documentació clínica i Arxiu. Coordinadora Comissió Protecció de dades de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat

 

Professorat

Dra. Gemma Gelabert Colomé. Metge. Cap de Servei Documentació Clínica i Arxiu. Coordinadora Comissió Protecció de dades. Hospital de Sant Joan de Déu.

Dra. Rosa Maria Montoliu Valls. Metge adjunt Sistemes Informació i Documentació Clínica. Institut Català d’Oncologia  (ICO)

 

Objectius

Proporcionar formació especifica en la codificació de les patologies i procediments que afecten la glàndula tiroides, la mama i l’aparell digestiu amb la CIM-10-MC (diagnòstics) i la CIM-10-SCP (procediments), per tal d’emprendre la transició de CIM-9-MC a la CIM-10-MC/SCP l’any 2017 a Catalunya, en l’entorn hospitalari.

 

Metodologia

L’idioma en que es realitzarà la jornada s’adaptarà a les necessitats de les persones inscrites.

 

Continguts

09:00-09:15  Presentació curs
09:15-11:00  Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
11:00-11:30  Descans
11:30-13:30  Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
15:00-17:00  Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
17:00-17:30  Descans
17:30-19:30  Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP

 

Acreditació

Certificat d’assistència expedit per la Fundació Salut i Envelliment.

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1’4 crèdits

 

 

Destinataris

Llicencitats en Medicina i Cirurgia, Diplomats en Infermeria, Tècnics Superiors en Documentació Sanitària, Professors de Centres docents del Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació Sanitària i a qui estigui interessat en formar-se en la codificació de dades clíniques amb la nova Classificació Internacional de Malalties i de Procediments CIM-10-MC/SCP.

Places limitades.

 

Durada

8 hores

 

Lloc

Fundació Salut i Envelliment
Edifici UAB-Casa Convalescència
Sant Antoni Maria Claret, 171. 08041 Barcelona
 

 

Matrícula

100€ No inclou el dinar ni el cafè.

 

Contacte

Secretaria: Carmen Llenas
Tel. 93 433 50 89
e-mail: carmen.llenas@uab.cat