Codificació amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monogràfic: Obstetrícia, Perinatologia i Malalties Congènites - <span style=Tríptic
 

Presentació

INSCRIPCIÓ ONLINE: http://www.fdrobert.uab.cat/inscripcio/index.php?idCurs=2140

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i el Consejo Interterritorial han pres la determinació d’adoptar la classificació CIM -10-MC/SCP com estàndard de codificació clínica a l’Estat Espanyol a partir de l’1 de gener de 2016.

És aquest el quart d’una sèrie de cursos monogràfics, organitzats per la Societat Catalana de Documentació Mèdica de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, assessora del CatSalut, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’aquesta nova classificació de malalties i de procediments per a la codificació de dades clíniques.

La implantació de la CIE-10-MC suposa una extensió en el nombre de diagnòstics i procediments de 17.000 a més de 155.000, la qual és una oportunitat de millora per una major especificitat i possibilitat de creixement futur.

Aquest curs engloba la patologia obstètrica, perinatal i de les malalties congènites. Degut a que les dues primeres són ateses a gran quantitat d’hospitals de Catalunya, considerem important dotar de la màxima estandardització en el seu registre amb la nova classificació, que a més, incorpora criteris temporals i altres aspectes diferenciats de l’anterior classificació. La patologia congènita és possible diagnosticar-la en pacients de qualsevol edat, atesos en tots els centres del territori.

 

Direcció

Dra. Maria Rovira Barberà. Coordinadora Grup d’Experts. Àrea de Documentació Médica. Fundació Salut i Envelliment.

 

Coordinació

Dra. Gemma Gelabert Colomé. Cap de Documentació clínica i Arxiu. Coordinadora Comissió Protecció de dades de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat

 

Professorat

Dra. Gemma Gelabert Colomé. Metge. Cap de Servei Documentació Clínica i Arxiu. Coordinadora Comissió Protecció de dades. Hospital de Sant Joan de Déu.

 

Objectius

Proporcionar formació específica en la codificació de les patologies i procediments relacionats amb l’àrea Obstètrica, les dels període perinatal i les malalties congènites amb la nova Classificació de Malalties CIM-10-MC/PCS, de diagnòstics i procediments: Classificació de les malalties. Seqüenciació de codis. Manifestacions i complicacions. Procediments habituals.

 

Metodologia

L’idioma en que es realitzarà la jornada s’adaptarà a les necessitats de les persones inscrites.

 

Continguts

25 de maig de 2016

09:00-09:15 Presentació curs. Obstetrícia
09:15-11:00 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
11:00-11:30 Descans
11:30-13:30 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
15:00-17:00 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
17:00-17:30 Descans
17:30-19:30 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP

26 de maig de 2016

09:00-09:15 Presentació curs. Patologia Perinatal
09:15-11:00 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
11:00-11:30 Descans
11:30-13:30 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
15:00-15:15 Presentació curs. Malalties Congènites
15:15-17:00 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
17:00-17:30 Descans
17:30-19:30 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP

 

Acreditació

Certificat d’assistència expedit per la Fundació Salut i Envelliment.

 

Destinataris

Llicencitats en Medicina i Cirurgia, Diplomats en Infermeria, Tècnics Superiors en Documentació Sanitària, Professors de Centres docents del Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació Sanitària i a qui estigui interessat en formar-se en la codificació de dades clíniques amb la nova Classificació Internacional de Malalties i de Procediments CIM-10-MC/SCP.

Places limitades.

 

Durada

16 hores

 

Lloc

Fundació Salut i Envelliment
Edifici UAB-Casa Convalescència
Sant Antoni Maria Claret, 171. 08041 Barcelona
 

 

Matrícula

180€ No inclou el dinar ni el cafè.

 

Contacte

Secretaria: Carmen Llenas
Tel. 93 433 50 89
e-mail: carmen.llenas@uab.cat