Activitats a demanda

La Fundació Salut i Envelliment, a més del programa de formació anual, ofereix la possibilitat de dissenyar activitats a demanda dels centres o institucions de l'àmbit de la salut i de la vida que així ho sol•licitin. Aquesta oportunitat de treballar amb grups reals fa possible l'adaptació d'aquesta oferta a cada situació en concret quan així es cregui oportú per ambdues parts (centre o institució sol•licitant i la Fundació).

Un altre servei que s'ofereix des de la Fundació és la possibilitat d'acordar intervencions d'assessorament o programes fets a mida amb la finalitat de millorar el funcionament dels aspectes organitzatius, la competència dels professionals de la salut, la relació amb l'usuari i la comunicació dins les unitats o equips de treball.

Alguns exemples d'activitats realitzades seguint aquestes estratègies són les següents:

  • Curs d'introducció a l'estadística
  • Donants a cor aturat (Projecte Cat-Asistol)
  • Formació de formadors
  • Curs d'aprendre a parlar en públic
  • Bioètica clínica: què, quan i per què
  • Bioètica clínica: utilitat del mètode en els conflictes ètics
  • Les funcions del Comitè d'Ètica Assistencial (CEA)