Atenció Primària

L'àrea d'Atenció Primària vol propiciar l'adquisició dels coneixements i les tècniques que contribueixen al desenvolupament de la pràctica assistencial interdisciplinària en l'àmbit de l'atenció primària de salut.

La formació continuada compresa en aquesta àrea pretén donar resposta a les necessitats de formació dels professionals de l'atenció primària de salut, en un entorn de treball en equip integrat pels diferents professionals que presten atenció sanitària i social al ciutadà.

 

Activitats formatives

Módulo 4. Análisis e interpretación de resultados: análisis bivariante y multivariante 11ª Edición

Módulo 6. Elaboración de un proyecto de investigación 10ª Edición

Módulo 6. Elaboración de un proyecto de investigación 10ª Edición

 

Experts de l'àrea

Dolors Forés. Presidenta de la Societat Catalana Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC)

Xavier Mundet. Metge de família. CAP Badia del Vallès. Institut Català de la Salut (ICS). Director de la càtedra UAB-Novartis

Josep Jiménez. Epidemiòleg. Divisió d'avaluació de Serveis. Servei Català de la Salut (SCS)

Josep M. Argimon. Metge. Director de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Rosa Morros. Farmacòloga clínica. IDIAP Jordi Gol. Professora del Departament de Terapèutica i Toxicologia. UAB

 

Activitats realitzades

Curs de Formació per a Investigadors en assaigs clínics amb medicaments a l'atenció primària