Documentació Mèdica i Sistemes d'Informació

Aquesta àrea comprèn la documentació en les ciències de la salut, és a dir, la documentació mèdica com disciplina (documents assistencials i la informació clínica).

La formació versa entorn els sistemes d'informació, l'anàlisi dels indicadors de complexitat i funcionament hospitalari (conjunt Mínim Bàsic de Dades), i la classificació internacional de malalties, dins del context dels llenguatges documentals en Medicina.

 

Activitats formatives

Codificació amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monogràfic: Malalties mentals i infeccioses

Codificació amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monogràfic: Oftalmologia

Codificació amb la CIM-10-MC/PCS. Curs monogràfic: Musculoesquèletic i teixit I Edició

Codificació de l'Alta Hospitalària amb la CIM -10- MC/PCS

Codificació de l'Alta Hospitalària amb la CIM -10- MC/PCS: Curs d'Introducció (edició)

Codificaci amb la CIM-10-MC/PCS. Curs monografic :Aparell Musculoesquletic i Traumatologia

Codificaci amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monografic: Obstetrcia, Perinatologia i Malalties congnites

Codificaci de l'Alta Hospitalria amb la CIM -10- MC/PCS: Curs d'Introducci

Curso de Indización de diagnósticos y procedimientos. 28ª Edición

 

Experts de l'àrea

Carme Busqué. Cap de Gestió Assistencial Fundació Sanitària d'Igualada

Gemma Gelabert. Cap de Documentació Clínica i Arxiu Hospital Sant Joan de Déu

Pilar Navarro. Servei de Documentació Mèdica Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Pilar Torre. Cap de Servei de Documentació Clínica IMAS

Maria Rovira. Coordinadora Grup d'Experts Àrea Documentació Mèdica.

Lluís Vilardell. Cap Unitat d'Admissió Hospital Vall d'Hebron

 

Activitats realitzades

Codificació de l'Alta Hospitalària amb la CIM-10-MC/PCS 2a Edició

Curs de Codificació Avançada: Aparell Locomotor i Aparell Genitourinari

Jornada Ús Classificació Internacional de Malalties

Jornada Técnica SNOMED CT