Envelliment i persones grans

Aquesta àrea ofereix els coneixements necessaris per a comprendre el fenomen de l'envelliment i el seu impacte a les persones des d'una perspectiva biopsicosocial. A més, desenvolupa específicament les competències necessàries per al disseny i avaluació de polítiques i serveis sociosanitaris i socials per a persones grans en situació de dependència.

 

Activitats formatives

Curs virtual de geriatria per a metges d'atenció primària (III edició)

El Model ACP en contextos d'atenció a la dependència I Edició

Prova (DUPLICAT DE 1443) I Edici

 

Experts de l'àrea

Antoni Salvà. Director Fundació Salut i Envelliment.