Malalties Minoritàries

Les Malalties Minoritàries o també conegudes com malalties rares o de baixa prevalença són un conjunt molt ampli i heterogeni de condicions patològiques complexes que poden afectar a tots els trams d'edat des dels nadons, infants, adolescents, joves i adults. S'estima que hi ha entre 7.000 i 8.000 malalties diferents. D'aquestes, n'hi ha unes 4000 que tenen un origen genètic i es manifesten preferentment en la població pediàtrica. Cal fer palès les dificultats diagnòstiques, la mancança d'experts i de centres de referència i la manca de tractaments satisfactoris per guarir, prevenir o tractar els símptomes d'aquestes malalties.

Per a més informació podeu consultar la web monogràfica sobre Malalties Minoritàries:

 

Director de l'àrea

Josep Torrent. Representat d'Espanya al Comitè de Medicaments Orfes EMEA. Professor Titular del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia UAB.