Medicaments: recerca, avaluació i ús

El programa d'aquesta àrea té per objectiu agrupar una sèrie de coneixements específics que, avui en dia, no s'imparteixen a cap llicenciatura i que, tanmateix, són fonamentals en la investigació i registre de medicaments per a ús humà i veterinari.

La formació d'aquesta àrea proporciona un coneixement avançat sobre els mètodes d'avaluació dels medicaments i dels seus efectes sobre pacients individualment considerats, sobre grups específics, i sobre la comunitat en general.

A més proporciona els criteris generals i específics que incideixen en l'estratègia i desenvolupament dels productes sanitaris, així com, d'una banda, els criteris per avaluar l'eficàcia i seguretat dels medicaments i, de l'altra, l'entorn jurídic i regulador de la publicitat i promoció de medicaments.

 

Activitats formatives

Master in Medicines Development

 

Experts de l'àrea

Josep Torrent. Representant d'Espanya al Comitè de Medicaments Orfes EMEA. Professor Titular del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia UAB.

Magí Farré. Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia UAB.

Rosa Morros. Farmacòloga Clínica SAP Santa Coloma. Professora Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia UAB.

Cristina Vedia. Farmacòloga Clínica SAP Mataró-Maresme. ICS.

 

Activitats realitzades

Curs d'Infermeria i medicaments

Curs de Metodologia de la investigació en els trastorns afectius