Ortodòncia

La necessitat de formació d'especialistes en ortodòncia, tant a nivell nacional com internacional, i especialment en la filosofia "MFS" (Multifunction System), ha fet que un grup de professors de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona hagin desenvolupat aquests programes. Els criteris del model MFS es basen en conceptes preventius i interceptius de les maloclusions, on el diagnòstic i el tractament etiopatogènic es fonamenten en el concepte de matriu funcional i la necessitat de tractaments complementaris de reeducació miofuncional.

 

Activitats formatives

Màster en Ciències bàsiques aplicades en ortodòncia 2a Edició

Màster en Ortodòncia 7a Edició

 

Experts de l'àrea

José Durán Von Arx. Director Orthodontic World Institute.

Josep M. Vendrell. Departament de Medicina UAB.

Pablo Echarri Lobiondo. Orthodontic World Institute.