IV Convenció de les veus de les persones grans

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG) promou, en el marc del Pla Municipal per a les Persones Grans 2013 – 2016,la realització de la IV Convenció de les veus de les persones grans, un espai de participació i debat de les persones grans que
tindrà lloc el mes de febrer del 2015 i en el que es farà balanç de la feina feta i es formularan propostes de futur. Per iniciar els treballs de la IV Convenció aquesta tardor es realitzaran 4 conferències preparatòries que van començar el 15 d’octubre en un acte conjunt.

Gabriela Gómez, investigadora de la Fundació Salut i Envelliment, va participar a la primera conferència preparatòria, on va parlar dels usos del temps en les persones grans i de les relacions entre les generacions.