Editada una guia d’alfabetització per a la salut dirigida als professionals

Des del Grup de Treball d’Alfabetització per a la Salut de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Serveis Promotors de la Salut (HPH-Catalunya) s’ha editat una guia d’alfabetització per a la salut dirigida als professionals que té com a finalitat principal la millora de la comunicació entre professionals i pacients o persones ateses.

Aquesta guia està estructurada en 7 capítols, en els quals hi ha un state of the art d’aquesta área de treball, el marc conceptual, els instruments de mesura, els estàndars i les practiques de comunicación oral i escrita, i la utilització de les TIC’s. També es fa una revisió de les intervencions efectives d’alfabetització per a la salut, així com de programes d’educació per a la salut dirigits a persones amb baixos nivells d’alfabetització per a la salut i la seva efectivitat. En aquest enllaç podeu veure les principals recomanacions a tenir en compte en una comunicació efectiva oral, escrita i mitjançant les TICs en els entorns sanitaris.

La guia ha estat editada en català i castellà, i forma part de la col·lecció de la Cátedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona. S’ha editat conjuntament amb Documenta Universitaria amb el suport de la Xarxa HPH-Catalunya i del Departament de Salut a través de l’Agència Catalana de Salut Pública.

La Xarxa HPH-Catalunya està formada per 40 centres i institucions de Catalunya, entre elles la Fundació Salut i Envelliment a través del projecte de la Universitat dels Pacients, i va ser constituida l’any 2008 com una associació sense ànim de lucre amb la finalitat de difondre i impulsar la promoció de la salut.