Estrena de la Càtedra OVM de Recerca en Serveis d'Atenció a la Gent Gran

La Fundació Salut i Envelliment ha posat en marxa la Càtedra OVM de Recerca en Serveis d'Atenció a la Gent Gran, una càtedra que té com a objectiu impulsar, contribuir i consolidar la formació, la recerca i la transferència en l’àrea dels serveis d’atenció a la gent gran. La Càtedra té vocació d’erigir-se en una plataforma per potenciar la col·laboració entre investigadors i docents de l’àmbit social i sanitari amb els docents i investigadors de la UAB i, en particular, amb el Departament de Medicina, que donen el seu suport a aquest projecte. Entre els impulsors d'aquesta càtedra es troben la Universitat Autònoma de Barcelona, el Grup Mutuam, la Fundació Vallparadís de Mutua Terrassa i L'Onada Serveis.

L’atenció als problemes de salut és una part de l’atenció que es presta en les residències. Tanmateix hi ha pocs estudis que permetin analitzar la contribució que els serveis socials i particularment les residències per a persones grans, fan a la sostenibilitat del sistema sanitari. Tampoc tenim informació sobre l’aportació, en termes de salut del ciutadà, dels serveis que es presten. Una de les dificultats per a l’anàlisi rau en la duplicitat de l’atenció a la salut, ja que hi intervenen tant personal de la residència, com personal provinent del sistema sanitari, ja sigui de l’atenció primària de salut com d’equips especialitzats.

La càtedra OVM de recerca de serveis per a gent gran té una línia de recerca sobre l’atenció als problemes de salut sanitària en les residències i el seu cost associat, avaluant el seu impacte tant sobre els costos dels centres residencials com sobre el sistema de salut, ja sigui de forma directa com indirecta.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de la Càtedra a http://salut-envelliment.uab.cat/ovm/.