Presentada una oferta formativa de la Fundació amb ACRA

En el marc de la Jornada d’Atenció Centrada en la Persona, celebrada a l'Auditori CaixaForum de Barcelona el proppassat 1 de desembre de 2015, la Responsable de Programes Formatius d ela Fundació Salut i Envelliment, Remei Camps, va presentar una proposta de formació conjunta entre la FSiE i ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), anomenada "El Model d’ACP en contextos d’atenció a la dependència", basada en l’atenció centrada en la persona (ACP) mitjançant una metodologia constructivista amb l’alumne en el centre de la formació.

Aquest programa de formació constarà d'un primer bloc amb una part teòrica i tècnica, i un segon bloc centrat en la gestió dels centres que treballen l’ACP, amb una durada de sis mesos, i amb inici durant el 2016.

Per a més informació sobre la jornada, visiteu la web d'ACRA.