Workshop REMI al Palau Macaya

El passat dia 10/05/18 la Fundació Salut d’Envelliment de la UAB (FSiE-UAB) va organitzar el  Workshop REMI en el Palau Macaya,  dirigit als professionals que han dut o estan duent a terme la implementació del Programa REMI en els seus centres diürns o residencials d’atenció a les persones grans.

Principalment, van participar psicòlegs/gues, neuropsicòlegs/gues, educadors/es socials, infermeres i algun metge/sa.  

Primerament, Toni Rivero, director de l’estudi, va donar la benvinguda  i va agrair la participació de tots els centres i professionals que formen part de la Xarxa REMI. Seguidament,

Sara Domènech, coordinadora científica, va presentar el Workshop i va resumir  la 1ª edició del Programa REMI 2016-17, fent referència a la prova pilot en 6 centres i al desplegament del programa en 84 centres diürns i residencials, participant 110 professionals i arribant a 800 persones grans.   Sara Domènech també va ressaltar els objectius de la 2ª edició del programa REMI 2018-2019, que pretenien continuar viva la Xarxa REMI, amb espais de trobada presencial i alimentant els continguts del programa en l’espai virtual REMI i, ampliar la Xarxa REMI. També va fer referència a  algunes de las novetats REMI , entre les que van destacar l’haver arribat  als  100 centres REMI i la pròxima continuació del programa REMI en la comunitat (Convocatòria de Fundació Bancària 'la Caixa’ Promoció de l’autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia 2018. “Espais REMI a la comunitat”).  

Seguidament, la Júlia Berezo, psicòloga del Centre Residencial Sophos de Sant Vicenç dels Horts, un cop implementat el projecte Remi al seu centre, en la ponència: “Atenció a les pèrdues en un context de reminiscència”, va compartir amb els assistents, alguns consells per a l'abordatge de les emocions vinculades a les pèrdues vitals de les persones grans participants.  “En un context de reminiscència és necessari disposar d'estratègies per atendre d'una manera ètica els records dolorosos que inevitablement sorgeixen. Validar les emocions i facilitar-ne l'expressió en un espai de respecte mutu entre les persones participants afavoreix la vivència de la sessió Remi i, contribueix a abandonar la falsa creença que el patiment s'ha d'expressar en soledat, visibilitzant els dols que pateixen les persones grans i que, malauradament en ocasions, són minimitzats”.

Després, la Sara Domènech va presentar el banc de records o el repositori REMI, material, idees i/o experiències derivades del Programa REMI (imatges d’objectes i material tangible, llibres d’història de vida digitals; murals col·lectius...).

I per finalitzar, l’Enric Pineda, responsable de desenvolupament tecnològic de la FSiE-UAB, va donar algunes recomanacions per l’edició del material audiovisual a totes les persones assistents.

El Programa REMI va ser una iniciativa de la Fundació Salut i Envelliment (FSiE) de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) va participar com a sòcia col·laboradora del seu pla de desenvolupament i difusió a Catalunya. El programa REMI va comptar amb el suport de la convocatòria de la Fundació Bancària “la Caixa” Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència 2016.