Formació per a pacients

Des de l’any 2008, i a través del projecte “Universitat dels Pacients”, desenvolupem activitats de formació dirigides a pacients crònics i familiars, cuidadors, professionals de la salut i voluntaris centrades en tres eixos: la promoció de la corresponsabilitat en l’autocura, l’atenció centrada en la persona, i l’alfabetització en salut.

Col·laborem en la implantació dels plans de cronicitat de diferents administracions autonòmiques mitjançant la impartició de programes de formació dirigits a pacients crònics.

Participem i compartim els objectius establerts al Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 sobre autorresponsabilització dels pacients i cuidadors amb la seva salut i promoció de l’autocura.