Informació per a pacients

La informació acreditada en salut és un eix central en la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut a nivell individual, poblacional i transgeneracional. Des de l'Àrea d'Informació en Salut treballem des de 1999 en el desenvolupament de materials informatius acreditats a través dels estàndards més elevats de qualitat. Aquests es focalitzen en àrees prioritàries de salut amb l'objectiu d'ajudar a pacients, cuidadors, professionals i entitats afins a potenciar al màxim l'autonomia, l'adquisició de conductes saludables i la corresponsabilització sanitària. Per això, la nostra cartera de serveis està orientada a millorar l'atenció centrada en la persona a partir de la recerca científica i la seva traslació al disseny i execució de materials informatius personalitzats i adaptats a les necessitats de la població del nostre país.

En cooperació amb professionals especialitzats en ciències de la salut i arquitectura del coneixement, cadascun dels projectes d'informació ofertats al públic respon als valors de confiança, credibilitat, transparència, rigor informatiu i medicina basada en l'evidència.

Línies de treball desenvolupades i que focalitzen el nostre expertise en informació per a pacients i persones que conviuen amb malalties cròniques:

  • Alfabetització en salut;
  • Experiència del pacient i cuidador;
  • Atenció centrada en la persona;
  • Salut pública i medicina preventiva;
  • Malalties cròniques i oncològiques;
  • Qualitat assistencial, seguretat del pacient i adherència terapèutica;
  • Presa de decisions compartides;
  • Itineraris de navegació assistencial i oncològica;
  • Patrons de comportament i anàlisi de casos.

Des de 1999 fins ara, hem treballat per a diversos clients de l'administració pública, col·legis professionals i societats científiques, i indústria farmacèutica.