Mòduls formatius per pacients experts i professionals sanitaris

La implementació dels plans de cronicitat ha impulsat estratègies d’abordatge centrades en el desenvolupament d’activitats de formació a través de diferents programes basats en el model del “pacient expert”. D’altra banda, tot i que els professionals sanitaris són cada vegada més conscients de la importància de promoure l’autocura entre les persones afectades per malalties cròniques, no disposen generalment de les eines adequades per desenvolupar intervencions grupals dirigides a l’adquisició de les competències (coneixements, habilitats i actituds) associades a un pacient informat, actiu i corresponsable de la seva pròpia salut.

La Fundació ofereix un programa de formació estructurat en 5 mòduls adreçats a pacients crònics i/o professionals de la salut. Existeix la possibilitat de realitzar els 5 mòduls de manera conjunta, o bé d’adaptar el seu desenvolupament al calendari, disponibilitat i nombre de participants interessats en cada fase. També és possible dissenyar un itinerari personalitzat amb continguts de diferents mòduls, en funció dels interessos de cada institució.