Monografies

Dins les diferents àrees de coneixement que dóna cobertura la Fundació, hi ha hagut institucions col·laboradores que han cregut oportú la creació d'unes publicacions específiques que tracten un tema determinat en format monografia. Aquesta és la raó de ser de les monografies que us presentem a continuació:

Para deliberar en los comités de ética

Para deliberar en los comités de ética
Aquesta monografia, obra de Francisco Montero Delgado i Màrius Morlans Molina és un manual que vol apropar els conceptes actuals de l'ètica clínica i el seu instrument, els comitès d'ètica, als professionals de la sanitat i als ciutadans.

Descarregar document

Malalties minoritàries: sessions formatives 2009-2010
Recull dels materials de les sessions formatives sobre malalties minoritàries realitzades durant els anys 2009 i 2010

Descarregar document

Les competències directives en el sistema de salut de Catalunya: Direccions d'infermeria. Hospitals
L’objectiu general de l’estudi és definir el perfil de competències i també la trajectòria professional que hauria de seguir un/a aspirant a la direcció d’infermeria, amb la finalitat última de poder conèixer, gestionar i contribuir al desenvolupament d’aquestes competències.

Descarregar document

Les competències directives en el sistema de salut de Catalunya: Direccions mèdiques/assitencials. Hospitals
Les competències directives són comportaments habituals i observables que possibiliten l’èxit en l’exercici de la funció directiva. L’objectiu general de l’estudi és definir el perfil de competències i també la trajectòria professional que hauria de seguir un/a aspirant a la direcció mèdica/assistencial, amb la finalitat última de poder conèixer, gestionar i contribuir al desenvolupament d’aquestes competències

Descarregar document

Les competències directives en el sistema de salut de Catalunya: Gerències
Aquesta obra tracta les competències de les gerències del Sistema Sanitari Català, amb l'objectiu dedefinir el perfil de competències que hauria de tenir un/a aspirant a la gerència del sistema, amb la finalitat última de poder conèixer, gestionar i contribuir al desenvolupament d’aquestes competències.

Descarregar document