Publicacions per a pacients i ciutadans

 

Amb l’objectiu d’apropar als ciutadans i pacients en general i les persones grans en particualr els beneficis de la recerca en els diferents àmbits de desenvolupament de la Fundació Salut i Envelliment, aquesta publica en paper i en format electrònic materials de divulgació amb consells i recomanacions pràctiques.

A continuació es facilita la versió digital de les publicacions divulgatives d’edició pròpia.

 

Estat d'ànim i depressió en les persones grans

De què parlem quan diem envelliment actiu?

L’envelliment és un procés evolutiu i dinàmic, una etapa més del cicle vital d’una persona. Aquest enfocament de cicle vital permet entendre la vellesa com una evolució adaptativa que pot ser positiva si s’accepten els canvis, interns i externs, que comporta. En les pàgines següents parlem de com es pot prevenir la dependència promovent estils de vida saludable i entorns favorables. L’estil de vida depèn dels nostres hàbits. Sempre estem a temps de poder-lo variar i adequar-lo a les nostres necessitats de salut. No s’hi valen excuses!

Descarregar document (versió catalana)
Descarregar document (versió castellana)

 

Estat d'ànim i depressió en les persones grans

Estat d'ànim i depressió en les persones grans.

La depressió és una malaltia, no pas un estat anímic o una actitud enfront de la vida. Implica, sens dubte, el grau més alt de patiment que un ésser humà pot experimentar, fins al punt que sovint indueix a preferir la mort a la vida. La seqüència d’aquest text consisteix, en primer lloc, a descriure els estats d’ànim tant des d’una perspectiva adaptativa com des d’una altra d’evolutiva, per tal de, posteriorment, abordar de ple la depressió: concepte, particularitats en l’edat avançada i les possibles estratègies farmacològiques, no farmacològiques i preventives disponibles per tractar-la adequadament

Descarregar document (versió catalana)
Descarregar document (versió castellana)

 

informació i consells per promoure la salut visual en la gent gran

Informació i consells per promoure la prevenció de caigudes Les caigudes són un dels temes que més preocupen a les persones grans. Segons les estadístiques aproximadament una de cada tres persones grans pateix una caiguda al llarg de l’any. L’objectiu d’ aquest llibre és explicar les causes internes i externes que provoquen les caigudes per facilitar la seva prevenció.

Descarregar document (versió catalana)
Descarregar document (versió castellana)

informació i consells per promoure la salut visual en la gent gran

Informació i consells per promoure la salut visual: L'objectiu d'aquesta publicació és explicar de manera entenedora el fenomen de la visió, així com donar els consells necessaris que cal adoptar per gaudir de bona salut visual durant la vellesa.

 

Descarregar document (versió catalana)
Descarregar document (versió castellana)

informació i consells per promoure la salut visual en la gent gran

Informació i consells per promoure la salut cardiovascular: Els factors de risc i les malalties cardiovasculars són molt freqüents entre les persones grans i, a més de ser la primera causa de mortalitat, poden comportar limitacions importants en la vida diària. Per tant, millorar la salut cardiovascular és clau per viure més anys i millor.

Descarregar document (versió catalana)
Descarregar document (versió castellana)

informació i consells per promoure la salut visual en la gent gran

Relacions socials i envelliment saludable: Llibre adreçat a les persones grans amb la finalitat de difondre els beneficis de les relacions social per a tenir un envelliment actiu i saludable.

Descarregar document (versió catalana)
Descarregar document (versió castellana)

Informació i consells per a promoure l'alimentació saludable en les persones grans:Publicació adreçada a les persones grans amb la finalitat de difondre informació general sobre l'alimentació saludable i els seus beneficis.

Descarregar document (versió catalana)
Descarregar document (versió castellana)

Informació i consells per a promoure l'activitat física en les persones grans:Llibre divulgatiu amb recomenacions adreçades a les persones grans pel que fa als diferents tipus d'activitat i exercici físic.

Descarregar document (versió catalana)
Descarregar document (versió castellana)

El Valor Terapèutic en Oncologia
La Universitat dels Pacients i la Fundació Laporte, en col·laboració amb el Foro Español de Pacientes, han elaborat el present estudi per conèixer el valor terapèutic en oncologia, considerant el punt de vista dels afectats, de les seves famílies i de els professionals que els atenen.

 

Descarregar document

Informació i consells per a la prevenció de la dependència:Llibre adreçat a les persones grans, amb la finalitat de difondre informació general sobre la dependència, i que inclou recomanacions per a la seva prevenció.

Descarregar document (versió catalana)
Descarregar document (versió castellana)

Alimentació i Alzheimer:Llibret divulgatiu amb consells pràctics destinat a cuidadors d'afectats de malaltia d'Alzheimer.

Descarregar document