Aplicació de les noves tecnologies (TIC) en l’àmbit de la salut, els serveis socials i l’envelliment actiu

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació estan fent un gran procés de desenvolupament per tal de crear nous recursos que siguin útils i fàcils d’utilitzar per les persones grans, els seus familiars i els professionals.

Des de la Fundació, col·laborem amb empreses del sector tecnològic per desenvolupar sistemes de control de la salut, que facilitin la participació i garanteixin la seguretat.

El nostre interès en aquest àmbit es centra principalment en els següents temes

  • Desenvolupament de l’E-Health
  • Apropiació social de les TIC
  • Desenvolupament de nous productes tecnològics per promocionar l’envelliment actiu.

Aquests són alguns dels nostres projectes amb finançament europeu d' aquesta línia de recerca:

  • SAAPHO (Secure Active Aging: Participation and Health for the Old)
  • PROFOUND (Prevention of Falls Network for Dissemination)
  • CLEAR (Clinical Leading Environment for the Assessment of Rehabilitation)