Envelliment saludable

Davant l’augment de l’esperança de vida, el propòsit de l’envelliment saludable és augmentar l’esperança de vida lliure de discapacitat, promocionant la salut de les persones grans per tal que puguin viure amb autonomia i aportant a la societat.

En l’àmbit de l’envelliment saludable les nostres línees d’interès són:

  • l’activitat física: l’activitat física al llarg de la vida és l’eina més eficaç que coneixem en aquests moments per mantenir un envelliment saludable i evitar o retardar el deteriorament funcional sobretot a nivell física però també cognitiu i social. En aquesta línia estem treballant actualment en el projecte SITLESS, que compta amb finançament de la Comissió Europea en el programa H2020.
  • la nutrició: la nutrició és un dels pilars fonamentals dels hàbits de vida saludables i ho continua sent al envellir. L’alimentació està relacionada tant amb la funció física com la cognitiva, a més de ser un acte social i cultural.
  • la cognició: perdre la memòria és una de les pors més freqüents entre les persones grans. Comprendre el deteriorament cognitiu associat a l’edat i com aturar-lo mitjançant l’estimulació cognitiva és una de les nostres tasques.

A més, estudiem també les interrelacions entre les diverses línees de recerca: com afecta la nutrició i l’activitat física a la cognició?

Per a més informació podeu consultar la secció de publicacions