Visió dels professionals de la salut

Tenim una àmplia experiència en el desenvolupament d'activitats de recerca centrades en la identificació de la visió i de les necessitats dels professionals sanitaris, així com dels objectius de canvi que aquests pretenen assolir en diversos àmbits relacionats amb la gestió, l'assistència sanitària, i el desenvolupament professional.

Les nostres principals línies de recerca en aquest àmbit estan orientades a:

  • Obtenir una visió global, complementària i innovadora que permeti identificar els principals reptes de futur de les professions sanitàries.
  • Fomentar la participació activa dels professionals en el desenvolupament d'estratègies i plans de salut.
  • Promoure incorporació de les expectatives, les preferències i les necessitats dels professionals en la determinació de prioritats en les polítiques de salut.

Podeu ampliar informació a la secció de Pacients i ciutadans.